Novinky

Novinky > Festival Bazaar 2018 - hlas komunitám za hranicí většinové společnosti

Festival Bazaar 2018 - hlas komunitám za hranicí většinové společnosti

28/2/2018

Tématem letošního ročníku je hledání vlastního hlasu v rámci komunity a komunikace menšinových témat uvnitř většinové společnosti. Festival zahájí inscenace One Gesture polského souboru Nowy Teatr v režii divadelního inovátora Wojteka Ziemilského.
Festival Bazaar 2018 - hlas komunitám za hranicí většinové společnosti

Čtvrtý ročník pražského divadelního a tanečního festivalu Bazaar uvede od 16. do 18. března 2018 díla a ukázky z výrazných performancí ze střední, východní a jižní Evropy. Tématem festivalu je hledání vlastního hlasu v rámci komunity. „Pro letošní rok jsme se v programu zaměřili na problematickou komunikaci témat, která nejsou většinové společnosti příliš blízká. Jak se dorozumět napříč různými společenskými skupinami? Jak přiblížit problémy menšin členům většinové společnosti? A kde jsou vlastně hranice komunikace? Jak můžeme najít vlastní hlas?,“ vysvětluje výběr tématu letošního festivalu Bazaar jeho šéfdramaturg a umělecký ředitel divadla Alfred ve dvoře Ewan McLaren. Ve třech festivalových dnech bude pro diváky připravena přehlídka progresivních a myšlenkově kontroverzních scénických prací a ukázek, které doplní diskuse, ale i workshop Bushe Hartshorna Giving and receiving feedback.

Festival Bazaar 2018 odstartuje inscenace One Gesture polského souboru Nowy Teatr. Čtyři neslyšící performeři v ní vtipně i nevybíravě konfrontují publikum s bariérami komunikace mezi neslyšícími navzájem. Režisérem inscenace je polský umělec Wojtek Ziemilsky.

Sobotní Bazaar ve Studiu ALTA je již tradičně vrcholem celého festivalu. Diváky čeká přehlídka čtyř ukázek právě vznikajících scénických a tanečních projektů umělců ze Slovinska, Rumunska, Walesu, ČR, Polska, Rakouska a dalších zemí. Prvním z nich je ukázka z inscenace o fiktivním masakru #Widespread v Rakousku působícího uskupení Collective B. Druhou ukázkou bude část performance Behind in Place, Later than in Time, ve které se umělci díky fotografování diváků snaží zachytit změnu, kterou v nich performance zanechává. Součástí přehlídky bude také ukázka z připravovaného projektu Effortless Viktora Černického, která se zabývá subjektivním vnímáním, objektivní realitou a vnímáním sebe sama ve světě. Na závěr Sobotního Bazaaru se uskuteční diskuse moderovaná Alicí Koubovou.

Tématům stereotypů ženské krásy a sexuálních tabu se ve svém přednáškově‑performativním sólovém projektu 1.7 věnuje Zsuzsa Rózsavölgyi, která jej představí v sobotu 17. března ve Studiu ALTA. 1.7 odkazuje k současné míře porodnosti na jednu evropskou ženu – což je  stěží tolik, aby byla zachována naše společnost a kultura. Rózsavölgyi s upřímností, sarkastickým humorem a silnou sebeironií zkoumá manipulaci ženského těla, jeho roli v dnešní společnosti a jeho aspekty úspěšnosti a neúspěšnosti.

Tereza Hradilková se svým sólem Švihla vystoupí v neděli 18. března v divadle PONEC. „Skákání přes švihadlo jako dětská hra, ale i jako ambice a sebezdokonalování. Přeskakujeme jen sami sebe, překračujeme své hranice nebo jsme naopak v opakujícím se kruhu, ze kterého nelze vystoupit?,“ ptají se organizátoři festivalu.

Festivalový program uzavře soubor Handa Gote Research & Development, který uspořádá lidovou slavnost Šibřinky v neděli 18. března v prostorách divadla Alfred ve dvoře. Improvizované představení a událost nedefinovatelné délky a rozsahu, která plynule přechází do promítání filmu, občerstvení nebo sportovní akce nabídne zamyšlení nad temnou stranou češství, lidovými zvyky a folklórem.

Tématem letošního ročníku je hledání vlastního hlasu v rámci komunity a komunikace menšinových témat uvnitř většinové společnosti. Festival zahájí inscenace One Gesture polského souboru Nowy Teatr v režii divadelního inovátora Wojteka Ziemilského. Mezinárodně uznávaná inscenace o hranicích komunikace a nedorozumění nejen mezi světy slyšících a neslyšících, odstartuje festival Bazaar 16. března v divadle PONEC. Vrcholem programu bude tradiční Sobotní Bazaar, tedy. Kompletní program najdete zde.


Zdroj: Festival Bazaar

Nový šéf baletu v Olomouci

23/1/2019

Dlouholetý první sólista baletu Národního divadla v Praze a Brně ... více

Moravské divadlo: konkurz pro ...

23/1/2019

Michal Štípa, šéf Baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje KON... více

Moravské divadlo: konkurz pro tanečnice a tanečníky (sólisty i sbor)

Česká taneční platforma přines...

18/4/2018

V dubnu se tradičně do Prahy sjíždějí prezentéři, novináři, umělc... více