Kontakt

Kontakt

Taneční sekce (TS) Institutu umění

Taneční sekce (TS) Institutu umění vznikla v září 2006 jako koncepční, organizační, koordinační a konzultační servis pro oblast tance, který koordinuje dokumentaci oboru a pořádá odborná setkání, přednášky a semináře. Podílí se na propagaci českého tance v zahraničí. Hlavním cílem Taneční sekce je prohloubení a systematizace profesní komunikace, koordinace aktivit a toku informací v rámci české taneční scény, pro kterou je v poslední době specifický exponenciální rozvoj aktivit, a to jak v oblasti tvorby, výchovy, tak i mezinárodní spolupráce a festivalových aktivit.

Sekce působí především jako informační a konzultační centrum. Efekty činnosti TS by se měly odrazit v posílení celkové informovanosti o oboru především prostřednictvím masmédií, v koordinaci projektů souvisejících s tvorbou a vzděláváním, v kulturněpolitické oblasti (podpora rozvoje tanečního umění a vzdělávání v regionech, vznik multifunkčních center mimo Prahu), v posílení oblasti informační a dokumentační a v neposlední řadě v proaktivní komunikaci se zahraničními partnery.

Činnost TS

informační a dokumentační činnost − sběr a distribuce informací, dokumentace, PR oboru

vzdělávací činnost − koordinace a iniciace vzdělávacích projektů (přednášky, semináře)

konzultačně-analytická činnost − podpora rozvoje oboru na regionální úrovni, analýza, statistika, podklady pro legislativu apod.

zahraniční spolupráce

publikační činnost

Kontakt:

Jana Návratová
T +420 224 809 103
M +420 737 094 750
E jana.navratova@divadlo.cz  
E tanec@institutumeni.cz