Databáze

Databáze > Profesní organizace > Institut světelného designu

Institut světelného designu

V roce 2008 vyústila iniciativa několika osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, tvorby a techniky v založení Institutu světelného designu (ISD). Vznik této neziskové organizace byl odpovědí na absenci komunikačního prostoru, na nedostatek odborníků, informací a možnosti vzdělávání v oblasti světelného designu a dalších souvisejících oborů, jako je zvukový design, vizuální design, technologie. Činnost ISD  se tedy zaměřuje do tří oblastí: 1/ na poskytování oborového a informačního servisu, 2/ budování networkingu jak v domácím, tak mezinárodním rozsahu a 3/ na odborné vzdělávání. ISD nabízí roční komplexní vzdělávací program organizovaný formou workshopů, přednášek a tvůrčích dílen, které vedou špičkoví domácí i zahraniční odborníci. Obsahem kontinuálního programu jsou teoretické i praktické předměty, praxe jak v kamenných, tak alternativních divadlech, ale i řešení samostatných tvůrčích projektů. ISD pořádá semináře a workshopy i mimo hlavní vzdělávací projekt, aktivně vstupuje do diskusí v oblasti technologií a performing arts, a překlady odborné literatury saturuje teoretické povědomí o oblasti světelného designu a scénických technologií. Od roku 2009 uděluje ISD cenu za světelný design v rámci České taneční platformy. Formálně je ISD projektem při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků, která je součástí rozsáhlé mezinárodní scénografické organizace OISTAT. 

ČOSDAT, o.s.
Institut světelného designu
Celetná 17
CZ - 110 00 Praha 1
E info@svetelnydesign.cz
www.svetelnydesign.cz